Çalışma Anlayışımız

1988 yılından beri İstanbul / Mecidiyeköy’deki ofisimizde uzman personelimiz ile birlikte yeminli mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız. Denetim çalışmalarımızı ülkemizdeki mevzuat ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütmekteyiz. Küreselleşme, teknoloji patlaması, ulusal ve uluslararası rekabetin çok artması gibi nedenlerle ekonomik faaliyetlerin, yeni ve daha komplike finansal araçların sunulması gibi nedenlerle finansal şartların gelişmesi ve çeşitlenmesi paralelinde bu bilgilerin hızlı bir gelişime uğraması ve çeşitlenmesi doğaldır. Bu değişiklikleri en üst düzeyde takip etmek ve adapte olmak en önemli hedeflerimizdir. Bu doğrultuda çalışma ekibimiz vergi mevzuatında ve diğer kanunlardaki en son gelişmeleri düzenli biçimde takip edip, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Müşterilerimizin finansal bilgilerini incelemenin yanında ticari verimliliklerini geliştirmeye yönelik değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmaktayız.

Kurumsal

30 Yıllık Tecrübe!