Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Özellikle Yeminli Mali Müşavirlere Maliye Bakanlığı tarafından birçok sorumluluklar ve görevler yüklenmiştir.

Bunlardan en önemlisi belki de kamunun vergi inceleme yetkisinin tebliğlerle sınırlı kalmak üzere Yeminli Mali Müşavirlere verilmesidir.

 • Bağımsız Denetim Hizmetleri

  Bağımsız denetçi firmamız; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını sağlayarak denetim hizmeti vermektedir.

  Bağımsız denetim ve amacı

  Bağımsız denetim bir işletmenin mali tablo ve diğer finansal bilgilerinin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır.

 • Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

  Özellikle Yeminli Mali Müşavirlere Maliye Bakanlığı tarafından birçok sorumluluklar ve görevler yüklenmiştir. Bunlardan en önemlisi belki de kamunun vergi inceleme yetkisinin tebliğlerle sınırlı kalmak üzere Yeminli Mali Müşavirlere verilmesidir. 1995 yılında Tam Tasdik yetkisinin Yeminli Mali Müşavirlere verilmesi mesleğin gelişiminde önemli bir mihenk taşı olmuştur. Her geçen gün Yeminli Mali Müşavirlerin inceleyip tasdik edeceği alanlara yenileri eklenmektedir.

  Hazine Müsteşarlığı Tarafından YMM’lere Verilen İşler

  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen; Yerel Yönetimler, KOBİ’ler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalarının kabulü için YMM’ tarafından…